Přípravný kurz na předpoklady ke studiu - tělesná výchova


Otevírané kurzy:


GySOŠPg Čáslav - Přípravný kurz na předpoklady ke studiu - tělesná výchova


Datum zahájení: listopad/prosinec (termín bude upřesněn)
Místo konání: Prostory Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav
Cena kurzu: 650 Kč

Tělesná výchova
Čas:
Délka lekce: 60 minut
Počet lekcí: 5
Probíraná témata: Akrobacie – kotoul vpřed, kotoul vzad – technika provedení, doporučená průpravná cvičení pro nácvik.
Odbíjená – odbití obouruč o stěnu – technika provedení, doporučená průpravná cvičení pro nácvik.
Švihadlo – přeskoky snožmo – technika a nácvik správného provedení, doporučená cvičení pro nácvik.
Leh – sed – technika provedení, doporučená průpravná cvičení pro nácvik.


Do kurzu se není možné registrovat.