Přípravný kurz na státní maturitu z matematiky


Otevírané kurzy:


GySOŠPg Čáslav - Přípravný kurz z matematiky


Datum zahájení: Únor (bude upřesněno)
Místo konání: Prostory Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav
Cena kurzu: 1600 Kč
Poznámka: Komplexní příprava ke státní maturitní zkoušce z matematiky, probírání jednotlivých oblastí matematiky (opakování teoretických vědomostí a především procvičování nabitých znalostí na konkrétních příkladech).

Matematika
Čas:
Délka lekce: 90 minut
Počet lekcí: 12
Probíraná témata: číselné obory, algebraické výrazy, rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti a finanční matematika, planimetrie, stereometrie, analytická geometria, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika Výstupem kurzu je státní maturitní zkouška nanečisto.