Přípravný kurz na státní maturitu z českého jazyka


Otevírané kurzy:


GySOŠPg Čáslav - Přípravný kurz z českého jazyka


Datum zahájení: Únor (bude upřesněno)
Místo konání: Prostory Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav
Cena kurzu: 1600 Kč
Poznámka: Studenti se seznámí se všemi třemi částmi maturitní zkoušky z českého jazyka - s písemnou slohovou prací, didaktickým testem i s ústní částí. Jednotlivé lekce obsahují kromě teoretické části i část praktickou, která je zaměřena na psaní různých slohových útvarů, řešení ukázkových úloh z didaktického testu a na analýzu uměleckých i neuměleckých textů, jež se vyskytují v ústní části maturitní zkoušky. V průběhu kurzu se studenti také setkají s komplexními maturitními zadáními, budou pracovat nejenom na jejich řešení, ale budou je i vyhodnocovat.

Český jazyk
Čas:
Délka lekce: 90 minut
Počet lekcí: 12
Probíraná témata: porozumění textu, textová návaznost, stylistika, pravopis, slovní zásoba, tvarosloví, skladba, literární výchova, cvičné didaktické testy, cvičné písemné práce a jejich rozbor (formální a neformální dopis, článek, vypravování, charakteristika, popis apod.) Výstupem kurzu je státní maturitní zkouška nanečisto.