Přípravný kurz na státní maturitu z anglického jazyka


Otevírané kurzy:


GySOŠPg Čáslav - Přípravný kurz z anglického jazyka


Datum zahájení: Únor (bude upřesněno)
Místo konání: Prostory Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav
Cena kurzu: 1600 Kč
Poznámka: Komplexní příprava ke státní maturitní zkoušce z anglického jazyka (jazyková úroveň B1), ke všem jejím částem (k didaktickému testu, písemné práci a ústní zkoušce). Kurz nabídne efektivní metody a tipy pro úspěšné složení zkoušky a poskytne dostatek materiálů a testových úloh pro intenzivní přípravu. Lekce budou zaměřeny na procvičování všech jazykových dovedností tj. čtení, psaní, poslech a mluvení. V rámci kurzu budou využity moderní e-learningové metody, maturitní videa a autentické materiály Cermatu.

Anglický jazyk
Čas:
Délka lekce: 90 minut
Počet lekcí: 12
Probíraná témata: Příprava na didaktický test: trénování všech typů testových úloh (čtení a poslech), zopakování a prohloubení základní slovní zásoby a gramatiky maturitní úrovně Příprava na písemnou práci: cvičné písemné práce a jejich rozbor (formální a neformální dopis a email, článek, vyprávění, charakteristika, popis apod.) Příprava na ústní zkoušku: otázky na obecná témata, popis a porovnávání obrázků, rozhovory v běžných komunikačních situacích Výstupem kurzu je státní maturitní zkouška nanečisto.