Dodatečné informace ke kurzům


Pořadatel si vyhrazuje právo změnit datum kurzů. Účastníci kurzu budou v případě změny informováni předem.

Platí se za celý kurz. Po registraci Vám bude zaslána faktura s fakturačními údaji. Po uhrazení faktury budete informováni o jejím zaplacení.

Na kurz se dostavte alespoň pět minut předem.

Zájemci o přípravný kurz nemusí být zájemci o studium na dané škole.

O pomůckách na jednotlivé předměty budete informováni vyučujícími daného kurzu.

Kapacity kurzů jsou omezeny. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci nového uchazeče v případě naplnění kapacit.