Registrace


V současné době se stále můžete registrovat do přípravných kurzů na přijímací zkoušky. (Kliknutím na odkaz budete přesměrováni na adresu technického poskytovatele registrací)

Přípravné kurzy pro osmileté studium


Matematika


Český jazyk

Cena kurzu: 700 Kč

Výstupem kurzu jsou přijímací zkoušky nanečisto.

Přípravné kurzy pro čtyřleté obory


Matematika

Výstupem kurzu jsou přijímací zkoušky nanečisto.

Český jazyk

Cena kurzu: 1400 Kč

Výstupem kurzu jsou přijímací zkoušky nanečisto.

Dodatečné informace


Pořadatel si vyhrazuje právo změnit datum kurzů. Účastníci kurzu budou v případě změny informováni předem.

Platí se za celý kurz. Po registraci Vám bude zaslána faktura s fakturačními údaji. Po uhrazení faktury budete informováni o jejím zaplacení.

Na kurz se dostavte alespoň pět minut předem.

Zájemci o přípravný kurz nemusí být zájemci o studium na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi.

O pomůckách na jednotlivé předměty budete informováni vyučujícími daného kurzu.

Kapacity kurzů jsou omezeny. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci nového uchazeče v případě naplnění kapacit.