Registrace


Kurzy v současné době probíhají a není možné se do nich registrovat.

Přípravné kurzy pro osmileté studium


Matematika


Český jazyk

Cena kurzu: 700 Kč

Výstupem kurzu jsou přijímací zkoušky nanečisto.

Přípravné kurzy pro čtyřleté obory


Matematika

Výstupem kurzu jsou přijímací zkoušky nanečisto.

Český jazyk

Cena kurzu: 1400 Kč

Výstupem kurzu jsou přijímací zkoušky nanečisto.

Dodatečné informace


Pořadatel si vyhrazuje právo změnit datum kurzů. Účastníci kurzu budou v případě změny informováni předem.

Platí se za celý kurz. Po registraci Vám bude zaslána faktura s fakturačními údaji. Po uhrazení faktury budete informováni o jejím zaplacení.

Na kurz se dostavte alespoň pět minut předem.

Zájemci o přípravný kurz nemusí být zájemci o studium na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi.

O pomůckách na jednotlivé předměty budete informováni vyučujícími daného kurzu.

Kapacity kurzů jsou omezeny. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci nového uchazeče v případě naplnění kapacit.