Registrace


Registrace jsou uzavřeny. Pro nízký počet uchazečů letos kurzy neotevíráme.

Přípravné kurzy na státní maturitní zkoušku


Základní informace k přípravnému kurzu ke státní maturitní zkoušce z anglického jazyka

Výstupem kurzu je státní maturitní zkouška nanečisto.

Základní informace k přípravnému kurzu ke státní maturitní zkoušce z matematiky

Výstupem kurzu je státní maturitní zkouška nanečisto.

Základní informace k přípravnému kurzu ke státní maturitní zkoušce z českého jazyka

Výstupem kurzu je státní maturitní zkouška nanečisto.

Dodatečné informace


Pořadatel si vyhrazuje právo změnit datum kurzů. Účastníci kurzu budou v takovém případě informováni předem.

Je možné zaplatit pouze za celý kurz. Po registraci Vám bude zaslána faktura s fakturačními údaji. Po jejím uhrazení budete informováni o zaplacení a obdržíte konkrétní informace ke kurzu.

Na kurz se dostavte alespoň pět minut předem.

Zájemci o přípravný kurz nemusí být zájemci o studium na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi.

O pomůckách na jednotlivé předměty budete informováni vyučujícími daného kurzu.

Kapacity kurzů jsou omezeny. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci nového uchazeče v případě naplnění kapacit.